Výchovně vzdělávací činnost v lednu

Celý měsíc leden probíhaly činnosti s dětmi v duchu měsíčního bloku Krásy zimy a týdeními rozpracovanými tématy zima, zimní sporty, zima v pohádce a voda a její proměny.

Děti od rána pracovaly ve skupinách formou hravých a řízených činností.

Témata jsou všem dětem blízká, ale asi nejzajímavější bylo téma "zima v pohádce", kde hodně čerpaly z vlastních znalostí z dětské literatury a "voda a její proměny", kde měly možnost se na zajímavých pokusech s vodou seznámit s vlastnostmi vody a jejích proměn. Děti si také uvědomují důležitost ochrany vlastního zdraví v souvislosti se sportováním a vlivy počasí.

Zařazena byla také ekologická výchovně vzdělávací činnost při práci s knihou Návštěva z planety Gya, kde se děti přiměřeným způsobem seznamovaly s důležitostí ochrany životního prostředí.

Během dvou divadelních představení si děti měly možnost upevnit společenské chování a estetické cítění.

Bohužel z provozních důvodů nebylo možné organizovat zájmové kroužky, ale pevně věříme, že to dětem bude vynahrazeno.

 

28. února 2007