Děti a týdenní téma Jarní květiny

Během tohoto týdne pracují všechny tři třídy s tématem Jarní květiny.

Berušky se seznamují s jarními květinami na základě rozvíjení poznatků o jarní přírodě, samozřejmě nejprve přímým pozorováním během vycházek, kdy si všímají proměn přírody a změn na zahrádkách u rodinných domků.

Naučily se píseň Travička zelená, kterou doprovázejí taneční pohybovou hrou. Poznávají sedmikrásky a pampelišky, které se snaží výtvarně ztvárnit.

Ve třídě Žabiček se také seznamují s proměnami přírody a názvy jednotlivých jarních květin. Poznávají přímým pozorováním mravence, berušky, včelky a vosy.

Naučily se báseň Jarní, píseň Přiletěla vlaštovička, kde si připoměly návrat ptáčků z teplých krajin a péči lidí o zvířata a ptáčky. Seznámily se s příběhem Vosy papírnice, který se jim líbil natolik, že si ho často opakují a snaží se ho znát nazpamět. V pracovně výtavrné oblasti se procvičily v práci s lepidlem a nůžkami při výrobě konve na zalévání květin.

Krtečkové zase doplňují své dosavadní poznatky a znalosti o jarní přírodě vyhledáváním květin podle názvu v encyklopedii, hádají název květin podle náslovné hlásky a seznamují se s novými písněmi o květinách. Oblíbili si píseň Pampeliška. Na pokračování se seznamují s příběhem od V. Fořta Bledulka Cibulka, kdy při opakování jednotlivých kapitol si procvičují a rozšiřují slovní zásobu a mluvní pohotovost. Při práci s pracovními listy si procvičují grafomotoriku.

 

12. dubna 2007