Hudebně pohybový kroužek

Děti si v tomto týdnu na kroužku vyzkoušely, jak dovedou udržet rytmus, zahrály si hru Na jména, kdy své jméno rytmizovaly pomocí ozvučných dřívek. Zacvičily si za doprovodu hudby, zahrály si hudebně pohybovou hru Na šáteček. Dětem se líbila hra Na ozvěnu.

 

28. března 2007