Jarní besídky

Koncem měsíce května se konaly ve všech třídách jarní besídky s rozloučením se s dětmi, které od září odchází do základních škol. Děti zazpívaly několik písniček, přednesly básně a zatančily tanečky.

Předškoláci si na památku odnesli šerpy, kytičku a pamětní list. Přání paní učitelek, aby se jim ve škole líbilo a s první jedničkou se přišli do mateřské školy pochlubit bylo upřímné.

Kočárková

 

11. června 2012