Hudebně pohybový kroužek

V říjnu děti začaly docházet na pohybově hudební kroužek s výukou hry na flétnu. Seznámily se s hudebním nástrojem, vyzkoušely si správné dýchání do flétny, naučily se novou písničku a procvičily dechová cvičení. Děti jsou rozděleny do dvou skupin, předškolní děti navštěvují kroužek lichý týden v úterý od 15.15 -15.45 hodin s p.uč. Kočárkovou a mladší děti ve čtvrtek od 15.15 -15.45 hodin s p.uč. Bělohlávkovou.

Bělohlávková Lucie

 

8. listopadu 2011