Říjen u Berušek

Při realizaci integrovaného bloku Na zahradě, na poli bylo pro děti zábavné hádání se zavázanýma očima, kdy určovaly, které ovoce a zeleninu ochutnávají. Venku pozorovaly sklizeň ovoce v zahrádkách, sbíraly spadané ořechy. Naučily se básně Hruška, Jablíčko a píseň Ořechy. Děti se seznámily s některými polními plodinami – kukuřice, mák, řepa. Poznávaly zvířátka, která žijí na poli. Po vyslechnutí pohádky Budka v poli, děti pomáhaly zvířátkům postavit novou a pevnější budku. K pohádce O velké řepě si společně vyráběly řepu z papíru. Líbila se jim pohybová hra O myšce a Na zajíčka. Myšky a zajíčky děti zahlédly při vycházkách venku u pole a jindy pozorovaly blížící se „černý mrak“, který se proměnil v hejno vran. Děti si zarecitovaly báseň Vrána a později se naučily říkadlo Straka a vrána. V dalším integrovaném bloku Podzimní les sestavovaly děti z dřevěných dílů stavebnice les a hrály si s dřevěnými lesními zvířátky. Poslouchaly četbu na pokračování z knihy Míša Kulička v rodném lese. Venku rozlišovaly listnaté a jehličnaté stromy, sbíraly barevné listy. Ve třídě pak zkoušely na mokrý papírový list nanášet barvy, výsledkem bylo mnoho pestrobarevných listů. Se zaujetím hrály pohybovou hru Tiše, ježek spí a také se naučily báseň Sova.

Vytvořily jsme s dětmi podzimní výstavu s pařezovou chaloupkou, zapadanou listím, kde se schovali ježci.

Jana Neumannová

 

8. listopadu 2011