Říjen v Žabičkách

Po měsíční docházce do mateřské školy se všechny děti sjednotily v dobrý kolektiv, prohlubují  se kamarádské vztahy, děti spolupracují s paní učitelkami i mezi sebou. V tématu " Počasí je na draka " jsme se věnovali integrovaným blokům "Na zahradě, na poli" a " Podzimní les " . V prvním bloku jsme se naučili poznávat a rozlišovat druhy ovoce a zeleniny, rostliny a plodiny pěstované na poli . Při pracovních činnostech jsme využili encyklopedie, obrázkový materiál, poznávali jsme podle hmatu, čichu, chuti, čímž jsme procvičovali smyslové učení . Vyslechli jsme si pohádku " Králíček a mrkvička " . Naučili jsme se básničky Jablíčko, Hruška, Švestka, písničku s pohybem " Měla babka..." . Výtvarně jsme zpracovávali ovoce a zeleninu různými technikami . Pracovali jsme s pohádkou " O veliké řepě ", zahráli jsme si divadlo, naučili jsme se báseň " Řepa ", pročvičili jsme si počty a pořadí postav. Naučili jsme se veršovanou pohádku " Princeznička na bále ", kterou si děti také zdramatizovaly. K rozvoji grafomotoriky jsme využili pracovní listy k tématu. V druhém bloku jsme věnovali poznávání stromů, zvířat žijících v lese, vlivu počasí na proměnu přírody a důležitost přírodního prostředí na zdraví lidí . Vytvořili jsme si vlastní les, naučili se zvládat pohybové dovednosti ve volném prostoru i s překážkami v různých pohybových hrách. Celá třída, šatna i spojovací chodba je vyzdobena tématickou kresbou lesa, zvířátek z listů a výrobků z přírodnin . V námětové hře " O pořádku a nepořádku " Jsme dali rady zvířátkům, jak se mají v lese chovat a jak mu neubližovat, aby byl zdraví prospěšný zvířátkům i nám lidem . Přírodniny jsme také využili k porovnávání počtů ve skupině, přiřazování počtu k danému číslu s jehož grafickou podobou jsme se seznámili . Jako všechny děti rádi zpíváme, proto jsme si přiřadili do pěvěckého repertoáru písničku "Já do lesa nepojedu"

Dana Otradovcová

 

6. listopadu 2011