Výtvarně pracovní kroužek

V říjnu jsme zahájili činnost v pracovním kroužku. Zapsáno je 16 dětí předškolního věku. Scházíme se každou sudou středu od 15.15 do 15.45 hodin. Děti si vyrobily obrázek z přírodnin a draka z filcu. Výrobky jsou vystavené ve spojovací chodbě mateřské školy.

Jana Neumannová

 

31. října 2011