Září u Berušek

Začal školní rok 2011/2012 a do třídy nejmladších dětí, kde si říkáme Berušky, přišly poprvé nové malé děti.

Přechod z domácího prostředí je náročný pro každé dítě, zejména pak pro malé děti, které se teprve seznamují s prostředím mateřské školy, pani učitelkami, zaměstnanci a s novými kamarády. Zpočátku se některé dítě prostě neobešlo bez slziček, ale v hezkém přívětivém prostředí, kde pani učitelky dětem ukazují nové hračky, mluví s maňásky, nebo zpívají, si všichni brzy začínají zvykat  -  nenásilně se adaptovat na nové prostředí a začínají si hrát. Tak jak dny ubíhaly, děti během září poznaly "naši mateřskou školu"( třídu, pani učitelky, svou značku... ) a"naše město ", které si se zájmem prohlížely s vycházkovou housenkou, praktickou pomůckou z textilu, se kterou se učí chodit ve dvojicích. Při vycházkách děti často ukazovaly kde bydlí.

    Už se všichni těšíme na další nové hry a společné zážitky v naší mateřské škole.

Jana Neumannová

 

3. října 2011