Červen u Žabek

Téma "Co už vím a znám" nás vedlo k opakování činností, kterým jsme se naučili v průběhu školního roku. Oslavili jsme společně den dětí s veselým programem, také jsme pozorně sledovali ukázky práce Policie ČR, nejvíce se nám líbilo cvičení se psy.

V posledním týdnu jsem se všichni společně rozloučili, paní učitelky nám předaly obálku s výtvarnými pracemi a také jsme dostaly žabičku s brčkem na památku. paní učitelky nám všem popřály krásné prázdniny plné sluníčka a pohody s rodiči.

Děkujeme rodičům za celoroční spolupráci

Otradovcová, Heráková

 

13. července 2011