Téma týdne - hudební koncert - Žabičky

Během práce s tématem Hudební koncert se děti seznamují s různými hudebními nástroji a hrou na ně. Vzájemně se při zpěvu doprovází.

 

15. března 2007