Letní herecká škola

Víte, jak hospodařit se svým hlasem? Víte, jak vyjádřit údiv, zděšení, naléhavost nebo pohodu citoslovcem, případně jednoduchým pohybem? Umíte zdůraznit důležitost v pravou chvíli? Pěstujete svůj úsměv a snažíte se o legrácky pro potěšení druhých?

Pokud ano, musíte litovat, že jste dnes odpoledne nebyli se svými dětmi. Prožily totiž příjemné chvíle, plné smíchu, oddechu a zábavy, která měla smysl. Pod vedením vysokoškolského pedagoga, herce a moderátora Otty Tesaře si nejen zahrály v pohádce "Otesánek". Učily se používat neobvyklým způsobem svoji mateřštinu, ovládat své emoce a zdravě se předvádět, uplatňovat rozmanité výrazové prostředky současně s řečí. Kdo měl zájem, dostal na chvíli hlavní roli v malém divadelním příběhu.

Náramná atmosféra se smíchem, potleskem a pohodou od první vyslovené věty až po tu poslední, provázela celé dnešní představení. Bavily se děti školní, ale také jejich mladší sourozenci, kteří zatím školu nenavštěvují a přišli v doprovodu svých maminek.

Milé rozloučení se všemi většími akcemi letošního školního roku je za námi a zbývá již jen popřát všem dětem jeho úspěšný závěr a krásné, zasloužené prázdniny.

Anna Holeyšovská
vedoucí vychovatelka

 

23. června 2009