Na návštěvě u kaktusářů v Kladně

Včera proběhlo první plánované setkání malých kaktusářů s dospělými kaktusáři z Kladna.

Před sedmnáctou hodinou byla naše skupina dětí mile a vlídně přijata panem Bc. Zdeňkem Procházkou, ředitelem Domu techniky v Kladně, kde setkání proběhlo a panem Ing. Antonínem Novákem, předsedou Spolku pěstitelů kaktusů a sukulentů v Kladně.

Netrpělivé děti se usadily na židle v první řadě a  promítání slíbeného filmu začalo. Byl to krásný a poutavý dokument pana Ing. Josefa Odehnala z jeho cest za kaktusy po jihu USA a Mexiku se snímky z blastí Los Angeles, Las Vegas a El Pasa.

Přednáška zahrnovala obrazový materiál s fotografiemi zeměpisných oblastí, včetně měst, hor a pouští. Téměř neskutečné byly sukulentní rostliny ve velikosti rodinných domů.  Poutavé bylo i vyprávění o každodenních radostech a strastech v nesmírném vedru (40°C a více).

Koho by nezaujala obří Yucca brevifolia, rostliny rodů Opuntia, Coryphantha a Carnegiea? Nechyběl ani Echinocereus engelmannii, který je ve jmenovaných oblastech nejvíce rozšířený.

Čas, který jsme měli vyhrazený pro návštěvu, však rychle utekl, a tak jsme předčasně a velice neradi, opustili příjemnou atmosféru velkého sálu. Na rozloučenou jsme si nesli od našich přátel kapesní kalendáře, jedinečnou publikaci "Sulcorebutia 2008" autora Ladislava Horáčka a zásobu vzácných semen pro jarní vysévání od p.Ladislava Macáka, p. Václava Stehlíka a p. Josefa Maršíčka.

Za vřelé přijetí, neobvyklý zážitek i dárky, děkujeme. Těšíme se na příští setkání, které by se tentokrát mohlo uskutečnit v naší školní družině.

Anna Holeyšovská
vedoucí vychovatelka

 

16. ledna 2009