Vánoční besidka - vystoupení dětí

Sokolovna v Buštěhradě přijala v podvečer osmnáctého prosince žáky základní školy. Hlediště bylo zcela zaplněné hosty a v zákulisí se tísnili malí tanečníci, zpěváci, recitátoři a herci.

Stejně, jako v minulých letech, vystoupily v předvánočním programu naše děti. Ty, které navštěvují první oddělení, přednesly vlastním a neopakovatelným způsobem ukázky lidových tradic.

Nejstarší děvčata pak vystoupila s taneční a pohybovou setavou, kterou si připravila v zájmovém kroužku pohybových her.

Druhé oddělení zazpívalo a zarecitovalo známé i méně známé žertovné koledy. Jen malá technická závada děti zprvu mírně rozladila, ale to snad v obecenstvu nikdo ani nepostřehl.

Nezbývá, než poděkovat všem účinkujícím za velkou snahu a výkony, kterými snad potěšili přihlížející rodiče i další přátele.

Dětem a jejich rodičům přejí vychovatelky školní družiny hezké Vánoce a hodně zdraví i úspěchů v roce 2009.


Anna Holeyšovská
vedoucí vychovatelka

 

18. prosince 2008