Návštěva našeho pana ředitele

Jednoho krásného zářijového dne jsme s dětmi navštívili našeho pana ředitele v jeho velké kanceláři „ředitelně“, která je na nové budově. Pro všechny děti z první třídy to byl obrovský zážitek a velké překvapení, když viděly vybavení kanceláře. Pan ředitel všem ukázal, co všechno potřebuje ke své práci, aby mohla naše škola fungovat. Nejvíce děti zaujalo obrovské křeslo a sedačka, která v ředitelně je.

Každé dítě si mohlo vyzkoušet, jak se v takovém ředitelském křesle sedí, pracuje a vyzkoušet si na chvíli řídit celou školu. Děti panu řediteli zarecitovaly básničku, kterou jsme se společně naučili ve školní družině. Byl to obrovský zážitek pro všechny zúčastněné.

Moc děkujeme, že nám bylo umožněno nahlédnout do řídící místnosti naší báječné školy a panu řediteli za úsměvy, které rozdával našim, vašim dětem.

Kolektiv ŠD

 

12. října 2020