Naučné středisko ekologické výchovy opět u nás

Přesně ve třináct hodin začal dnešní program s pracovníky Naučného střediska ekologické výchovy Kladno - Čabárna.

Přijeli za dětmi, aby jim přiblížili život malých i velkých organismů v lese. Hovořili o škůdcích, jejich možné likvidaci, zmínili se o významu a užitku lesa v našich podmínkách.

Děti ze všech oddělení školní družiny měly možnost řešit různé úkoly ve třech pracovních skupinách. Největší problém, kterému se věnovaly, spočíval v nalezení listů a plodů k zadanému tvaru stromu.

Poutavé bylo vyprávění o ježcích, veverkách i houbách a zajímavé zjištění, že téměř všichni přítomní žáci houby rádi hledají, ale ne každý je rád jí.

Program byl sestaven přiměřeně věku dětí i jejich dosavadním znalostem a schopnostem. Proto byl velice dobře přijat, líbil se a všichni se těší na další pokračování, které se uskuteční příští rok v březnu.


Anna Holeyšovská

vedoucí vychovatelka

 

23. října 2008