Projekt - "Stromy kolem nás"

Do celoškolního projektu, který byl zaměřen na globální problematiku lidstva se i tentokrát zapojila školní družina.

Vzhledem k jejímu zaměření na trávení volného času a na jeho smysluplné prožívání jsme společně vybrali téma, které se vztahovalo ke stromům. Některé dřeviny nenávratně mizí z našeho okolí a postřehli to i nejmenší školáci. V minulých dnech jsme ale při poutavé přednášce zjistili, že stromy ubývají i jinde ve světě (viz. akce družiny).

Tato zjištění motivovala děti do druhé části projektu. V ní se věnovaly pečlivé prohlídce školního pozemku, zahrady, ovocného sadu i přilehlého větrolamu a zaznamenaly úbytek okrasných i ovocných dřevin. Nově vysazené stromy však nenašly.

Jak vyřeší tento problém? Pro mnohé jednoduchá odpověď a jednoduché rozhodnutí. Téměř jednohlasně zaznělo: "Ve školním ovocném sadu zasadíme hrušeň".

Dnes odpoledne byl problém částečně vyřešen. Na volné místo mezi vzrostlé jabloně, zasadily děti hrušeň se jménem "Alfa". Věří, že za čtyři roky budou sklízet krásné a sladké hrušky.

Takto se k projektu vyjadřují děti:

  • "Nejdříve jsme měli besedu s panem Trnobranským. My jsme si z ní vybrali problémy země, především stromů. Zjistili jsme, že jich v okolí školy mnoho chybí. Nejvíce se těšíme na sázení." (Anička)
  • "Nejvíc mě bavila beseda s panem Trnobranským. Moc jsem se na ni těšila. Děti se ale nejvíc těší na sázení stromu." (Karolína)
  • "Zmizel nám jeden ovocný strom. Byl asi nemocný, protože se mu ulomila koruna, když foukal vítr. A my, druhá družina, zasadíme nový." (Vláďa)
  • "Už jsem se naučila sázet stromy. Líbilo se mi to." (Tereza)
  • "Před okny družiny máme velký smrk. Chci, aby byl stále tak hezky udržovaný. Ale jak to zařídit? Stačí, když ho nebudeme ničit." (Adam)


Děkuji rodičům (p. Šípková, p. Rohla) za účast při plnění tohoto projektu a všem sponzorům za podporu při pořizování ovocného stromu.


Anna Holeyšovská
vedoucí vychovatelka

 

17. října 2008