Návštěva v soukromé sbírce kaktusů

Děti z kaktusářského kroužku přijaly pozvání jednoho ze svých stálých sponzorů. Navštívily sbírku kaktusů a sukulentů u pana B. Douši v Buštěhradě.

Nejmenší členové se zájmem pozorovali obří astrophyta a další letité rostliny. Druhová i rodová rozmanitost je zcela upoutala. Hoši, kteří navštěvují kroužek pátý rok, byli natolik pozorní, že rychle odhalili ve skleníku rostliny, které mezi sukulentní nepatří. Jsou však z teplejších oblastí a tak nezbývá, než jim poskytnout v tento podzimní čas vhodné útočiště.

Kaktusy již nekvetou, protože přichází období jejich vegetačního klidu. I tak byli všichni  potěšeni pohledem na krásné, zdravé sukulenty a se zájmem si vyslechli užitečné rady, týkající se jejich pěstování.

Za milé a motivující pozvání jsme všichni poděkovali, stejně, jako za dárky v podobě semen a rostlin.


Anna Holeyšovská

vedoucí vychovatelka

 

3. října 2008