Dopravní soutěž

V rámci pobytu venku si děti mohly vyzkoušet dopravní situace v praxi. Zopakovaly si při tom znalost dopravních značek. Vše se odehrávalo na školní zahradě. Počasí se nám vydařilo a dětem se akce moc líbila.

Kolektiv ŠD

 

 

2. května 2018