Listopad ve ŠD

Začátkem listopadu jsme se dozvěděli, co se během tohoto měsíce děje v přírodě, co dělají myslivci a lesníci pro zvířátka, jak se mění počasí
a s ním i náš šatník. Zopakovali jsme si světové strany a dozvěděli se spoustu dalších zajímavých informací. Ani v tvoření jsme nezaháleli.

Kolektiv ŠD

 

9. listopadu 2017