Beseda s myslivcem

Dne 7. listopadu proběhla ve školní družině beseda s myslivcem, slečnou Alicí Tomáškovou. Děti se dozvěděly spoustu nových informací.
Například jaká zvířátka mají rohy a jaká parohy, jaká zvířátka můžeme v lese potkat, jak probíhá hon, proč se reguluje lesní zvěř atd. Děti
si mohly potěžkat parohy dvanácteráka i jako pravý myslivec zkusit, jak se vábí lesní zvěř. Paní Tomášková pro děti nachystala i několik her. Děti se proměnily v lesní zvěř a hledaly k sobě maminku a tatínka stejného zvířecího druhu, poté i stopy.

Kolektiv ŠD

 

 

8. listopadu 2017