Odpoledne s archeologem

Ve čtvrtek 29. května se uskutečnil plánovaný výukový program pro děti z prvního oddělení a další zájemce.

Paní PhDr. Dana Stolzová se svým kolegou Mgr. Kubicou připravila dětem pestrou, srozumitelnou a poutavou cestu od pravěku do středověku. Děti se seznámily s pazourky, pěstními klíny, střepy z hliněných nádob i první významnou keramikou našeho území. Na velmi poutavých fotografiích a obrázcích viděly oděvy, do kterých se oblékal člověk před tisíciletími.

Po teorii přišla na řadu praktická část. Děti se učily střílet z luku a pomocí dvou kamenů připravovat mouku. Z té pak pekly chutné placky. Tkaly na destičkách a spřádaly vlnu.

Všichni chtěli vyzkoušet všechno, a tak byli vidět hoši, kteří připravovali z mouky těsto na placky. Dívky statečně zápasily s lukem a šípem. Nadšení nebralo konce, a tak se plánovaný program protáhl do pozdního odpoledne. Však to mohou potvrdit mnozí rodiče, kterým se nepodařilo "odlákat" své děti domů.

Za krásné a smysluplně prožité odpoledne děkujeme oběma organizátorům.

Anna Holeyšovská a děti školní družiny

 

30. května 2008