Májový festival se Zubejdou za historií Buštěhradu

Po dvouměsíčním čekání se v odpoledních hodinách 6.6.2016 setkaly děti ze druhého a třetího oddělení s velmi vzácným hostem, čarodějnicí "Zubejdou".

Ctihodná čarodějnice dorazila na místní poštu. Odtud ji děti odnesly ven a následoval uvítací ceremoniál s písničkou a tancem. Pak se početné shromáždění dětí a rodičů vydalo na putování po naučné stezce za historií Buštěhradu. Zastávky byly: Vinohrad - Příční palác, Opevnění hradu, Hradní nádvoří, Starý palác - Dům s pavlačí, Polygonální věž, Nový dům, Lusthaus - Králíčovna, Barokní fara, Pekárna u Bláhů, Popperův dům, Hostinec u Opltů, Rybníky Oty Pavla.

Zastavení v bývalé faře (nyní ZUŠ Buštěhrad) bylo trochu delší. Před budovou přivítal všechny badatele pan ředitel B. Bednář. Následovalo pozvání k prohlídce vnitřních prostor. Tam děti seznámil s historií budouvy a hudební školy. Pak bylo všem umožněno nahlédnout do učebny výtvarného a tanečního oboru. Zajímavá byla chvilka v učeně hudebního oboru, kde paní učitelka L. Filová seznámila děti s hobojem a souhlasila, aby si za jeho doprovodu zazpívaly písničku. Pro děti to byl úžasný zážitek!

Další cesta za historií Buštěhradu vedla od ZUŠ k zastavení "Pekárna u Bláhů", "Dům u Rotta", "Popperův dům" a "Rybníky Oty Pavla". V místě zvaném Na Babkách si děti zasoutěžily v netradičních disciplínách. Za své snažení a obdivuhodné výsledky, obdržely zvláštní odměnu - čarodějnický perník a prst čarodějnice Zubejdy.

Další akce s čarodějnicí Zubejdou budou pokračovat v měsíci červnu také v ostatních odděleních.

 

Děkuji přítomným rodičům za doprovod dětí a pedagogům ZUŠ, v čele s panem ředitelem B. Bednářem za milé pozvání k prohlídce školy, shovívavost, trpělivost a hodnotné úkázky práce s žáky v uměleckých oborech.

 

Anna Holeyšovská a Nikola Machová

 

 

6. června 2016