Výstava irisů v Památníku Lidice

Desátý ročník výstavy irisů byl zahájen slavnostní vernisáží 26. 5. 2016 v 10:00 hodin ve výstavní síni Pod Tribunou.

Přivítání účastníků provedl ředitel Památníku Lidice, JUDr. M. Červencl a odborné slovo pronesla za ČSZ paní I. Zálomová. Mezi těmito vstupy zazpívaly vybrané děti ze souboru Duha několik písniček s optimistickými, veselými texty.

Až po přestřižení pásky a otevření výstavní místnosti bylo zřejmé, že všechny přítomné čeká mnoho příjemných vjemů. Krásná vůně květin, úžasné barvy a jejich tvary, podobné rostlinám, kterým říkáme orchidea, uchvátily všechny návštěvníky a hosty.

Děti mohly obdivovat nejen záplavu krásných květin. Podílely se na utváření příjemné atmosféry, snažily se chovat ohleduplně při jednání s druhými lidmi, což je důležité při snaze o upevňování dobrých mezilidských vztahů. Měly možnost čerpat poučení z toho, co dělají a vytvářejí jiní lidé. Výstava potrvá až do 29. 5. 2016 a všem dětem i jejich rodičům vřele doporučujeme její návštěvu.

Děkujeme vedení Památníku Lidice, především jeho řediteli, JUDr. M. Červenclovi a vedoucímu muzea, panu Ing. A. Marinovi za přizvání dětí k veřejné produkci a dárky za pěvecký výkon.

 

Anna Holeyšovská

vedoucí vychovatelka

 

26. května 2016