Májový festival zahájen také v Buštěhradu

V odpoledních hodinách 29.4.2016 byl zahájen "Májový festival" v ZŠ Buštěhrad a zveřejněna pozvánka k přivítání  "Čarodějnice Zubejdy". 

Děti ze všech oddělení školní družiny se shromáždily ve vestibulu školy a čarodějným vybubnováním byly seznámeny s programem, který na ně čeká od 6. června 2016 až do konce měsíce.

Současně s tím děti zjistily, že se nebude jednat o příjezd ledajaký a je třeba v tomto směru provést důkladnou přípravu. Každý týden budou proto nachystány nejrůznější netradiční soutěže, hry a závody, pro podporu dobré nálady, obveselení, ale také poučení. O výsledcích budeme průběžně informovat. 

 

Anna Holeyšovská

vedoucí vychovatelka

 

29. dubna 2016