Zápis žáků do školní družiny

Pro školní rok 2016/2017 budou přijímáni do školní družiny pouze žáci z prvních, druhých a třetích ročníků. Pokud to kapacita zařízení dovolí, proběhne v září dodatečný zápis pro žáky ze čtvrtých ročníků.

Zápis budoucích prvňáčků pro školní rok 2016/2017 proběhl ve středu 6. dubna 2016.

Zápis žáků pro školní rok 2016/2017  z budoucích druhých a třetích ročníků proběhne v závěru měsíce května a o jeho termínu budou rodiče včas informováni.

 

Anna Holeyšovská

vedoucí vychovatelka

 

10. dubna 2016