Mikulášská besídka

V pátek odpoledne 4.12.2015 se žáci ze všech oddělení shromáždili ve vestibulu staré budovy školy. Přišla mezi ně trojice bytostí, spojená v představách nejmenších dětí s písničkami, básničkami, taškařicemi, úsměvy, ale také varováním před neposlušností.

Za účasti některých rodičů a prarodičů, přednesli zástupci jednotlivých oddělení milé veršovánky a zazpívali koledy, aby potěšili sv. Mikuláše s andělem a dokázali čertovi, že byli hodní. Milé setkání bylo zakončeno promluvou, po které se děti odebraly do svých oddělení, aby si převzaly malou nadílku.

Foto: paní B. Šumná

 

A. Holeyšovská

 

5. prosince 2015