Připojení k celoškolním projektům

Dnes 26.11.2015 se konaly v dopoledních hodinách dva celoškolní projekty. První byl věnován adventu, další pak jedenáctému českému králi, kterým byl Karel IV.

V odpoledních činnostech se děti ze všech oddělení k těmto projektům vrátily. Starší žáci absolvovali vědomostní soutěž, v níž získal vítěz nejen královskou korunu, ale i žezlo a jablko. V ostatních odděleních se děti věnovaly společným přípravám na advent.

 

Anna Holeyšovská

 

26. listopadu 2015