Den poezie - křtili jsem knihu - "Pod proudem"

V páteční podvečer 20.11.2015 byl prostor Lidické galerie Památníku Lidice nasycen dětskou poezií.

Děti ze všech oddělení školní družiny, pěveckého souboru Duha a dětského dramatického souboru PidiLidi, který pracuje při Památníku Lidice, se sešly, aby za podpory rodičů, přátel i významných hostů, pokřtily v pořadí již pátou knihu vlastní dětské poezie.

Tato událost se výrazně vymykala běžným akcím, které děti v rámci zájmových aktivit pořádají. Byla součástí sedmnáctého ročníku festivalu české a mezinárodní poezie po celé České republice. Jeho podtexem je v letošním roce "Den poezie pod proudem". Proto kniha, plná drobných říkanek, rýmovaček, volných veršů a originálních ilustrací, má v tiráži napsáno: "Vznikla pod proudem krásných iluzí, tužeb, snů a přání."

Program byl zcela v režii žáků ve věku od šesti do dvanácti let a to i díky vynikajícímu dětskému souboru PidiLidi, který celý společenský večer nápaditě, vtipně moderoval a přispěl k úsměvné a příjemné atmosféře v hledišti a na jevišti.

Tam zazněla řada ukázek z nové knihy v podání dětských autorů. Pro udržení dobré nálady nechyběly malé školní anekdoty. Soubor Duha, za hudebního doprovodu na akordeon, kterého se ujal Mgr. E. Červený, proložil mluvené slovo originálními zpívanými texty a neznámými i známými písněmi. 

Pod proudem bylo vzpomínání na ročník první, kdy úvodní báseň dívek, byla věnována lidickým dětem.  Letošní věnování patřilo jubilujícímu Růžovému sadu v Lidicích, který byl vysazen před šedesáti lety v roce 1955. Trojice dívek mu darovala první a závěrečnou báseň. 

Knihu pokřtil pan loutkoherec Richard Maška a v zastoupení ji v závěru večera předala dětem jeho dcera Christianne s maminkou, redaktorkou Českého rozhlasu, paní Denisou Žižkovou.

Děkujeme za podporu dětského snažení, výrazné sponzorování večera a veškerou organizační i odbornou pomoc řediteli Památníku Lidice, JUDr. M. Červenclovi. Dále paní Mgr.K. Oplatkové Rezkové, vedoucí dramatického souboru PidiLidi z Památníku Lidice, panu M. Zborníkovi ze Společnosti Den poezie, paní E.Růžičkové, také hlavním protagonistům večera a dále všem, kteří s námi byli v sále a vytvořili krásnou, neopakovatelnou atmosféru.

 

Anna Holeyšovská

vedoucí vychovatelka

 

 

21. listopadu 2015