Poetický festival zahájen

V odpoledních hodinách 10.11.2015 byl ve školní družině oficiálně zahájen poetický festival "Den poezie - pod proudem".

V první tvůrčí dílně mezi sebou děti přivítaly pana loutkoherce Richarda Mašku a jeho dceru Christianne, finalistku a držitelku ocenění z loňské celorepublikové poetické přehlídky s názvem "Ležácké veršování".

Děti začaly připravovat hlavní část společenského večera, který se uskuteční 20. listopadu v Památníku Lidice.

Věnovaly se především přednesu, výrazovým prostředkům, správné výslovnosti a rychlosti řečového projevu. Zopakovaly si veršovanou pohádku a seznámily se s verši slavných básníků.

Druhá tvůrčí dílna se uskuteční ve čtvrtek 12.11.2015. Její výsledky budou zveřejněné ve vestibulu staré budovy školy.

 

Anna Holeyšovská

 

10. listopadu 2015