Pěvecká a recitační přehlídka

V odpoledních hodinách 16.10.2015 proběhla pěvecká a recitační přehlídka pro děti ze všech oddělení školní družiny.

Zaregistrovaní zpěváci přednesli své písně sólově nebo ve dvojicích a natěšené publikum ocenilo jejich výkony bouřlivým potleskem. Všichni účinkující obdrželi hodnotící diplom. Volný čas mezi jednotlivými kategoriemi zpěváků vyplnil soubor Duha. K jeho písním se mohl přidat každý, kdo měl zájem a chuť.

Po skončení první části programu následovala část poetická. Recitátoři představili posluchačům básně podle svého výběru a to v první kategorii, kde soupeřili žáci 1. - 3. ročníků a ve druhé kategorii, určené žákům 4. - 6. ročníků.  Přehlídka byla současně základním recitačním kolem školy.

Vítězky těchto kategorií, Bětuška Svobodová a Karolínka Majorová, budou reprezentovat naše zařízení i školu 12. listopadu 2015 na celorepublikové přehlídce "Ležácké veršování", která proběhne v obci Ležáky. Oběma dívkám ke školnímu vítězství blahopřejeme a do dnů příštích držíme palce!

 

Anna Holeyšovská

vedoucí vychovatelka

 

16. října 2015