Uzavírání kaktusářské sezóny

Uzavírání kaktusářské sezóny proběhlo dnes 16.10.2015 v režii nejmladších dětí z kaktusářského kroužku.

Vestibul staré budovy školy nazdobily kresbami, především ale kaktusy a sukulenty, kterým se celoročně věnují. Při zahájení výstavy prozradily, co si musí pořídit všichni, když chtějí úspěšně pěstovat kaktusy. Nezapomněly na pravidla a poučení. Některá z nich připsaly přímo k jednotlivým exponátům.

Pochlubily se novými znalostmi a představily své milé rostliny v latinském názvosloví. Krátké zahájení jednodenní výstavy, na kterou se těšily, zakončily písničkou. Pro děti z prvních a druhých ročníků měla tato školní slavnost velký motivační charakter a přispěla k posilování všech sledovaných kompetencí.

Účast dospělých při rozvíjení vyhraněného zájmu dětí je velice důležitá. Díky ní se zařazují do širšího společenství, učí se komunikovat, snaží se být partnery a uplatnit získané vědomosti v praxi.

Proto velmi děkujeme za dnešní podporu při vernisáži přítomným rodičům, zástupci ředitelky školy, panu Mgr. V. Bartákovi, pedagogům, a také vzácným hostům, mezi které patřil ředitel Památníku Lidice JUDr. M. Červencl, vedoucí muzea Ing. A. Marinov a místostarosta obce Lidice, pan T. Skála.

Právě s Památníkem Lidice naše zařízení dlouhodobě spolupracuje v mnoha oblastech výchovy a vzdělávání žáků. Vážíme si toho, že v jeho prostorách měly děti z kaktusářského kroužku možnost v minulých letech opakovaně vystavovat kaktusy, sukulenty, výtvarné, textové a další práce. 

Poděkování za dnešní příjemnou návštěvu a velice přínosnou, poutavou besedu s dětmi, náleží tajemníkovi Českého zahrádkářského svazu v Kladně panu Sedlákovi, předsedovi Klubu kaktusářů Kladno V. Stehlíkovi a panu Doušovi. Ten za dětmi pravidelně dochází, pomáhá s odbornou problematikou a výrazně sponzoruje tuto zájmovou činnost. 

 

Anna Holeyšovská

vedoucí vychovatelka

 

16. října 2015