Soutěž

V prvním týdnu měsíce září se naše zájmové zařízení přihlásilo do soutěže s názvem "Kostičková škola". Nejde však pouze o soutěžení, ale o tvořivou činnost, která pomáhá systematickému zdokonalování manuálních dovedností, obohacuje vědomosti o technické poznatky a vede k aplikaci těchto poznatků do praxe. Prohlubuje přirozenou touhu dětí po aktivním uplatnění v oblasti techniky, rozvíjí technické myšlení a představivost.

S ohledem na to, že jde o soutěž, uveřejňujeme pouze malé ukázky ze začátků tvorby našich dětí, tj. 1. - 5. oddělení.

 

A. Holeyšovská

vedoucí vychovatelka

 

12. září 2015