Kouzelník

Po dlouhém čase k nám přijel kouzelník a přivezl s sebou kouzelnici.

Jedno překvapení stíhalo druhé a děti nevěděly, kam se dívat dříve. Někteří žáci asistovali při neobvyklých kouzlech. Před jejich očima se změnil nejeden předmět. Z šátku vyletěl živý papoušek a z čistých papírů byly rázem vzácné bankovky.

Hodinové představení zpestřilo dětem dnešní program, vyloudilo údiv, radost a úsměv na tvářích.

Nejen ve škole, ale i v mimoškolních aktivitách děti stále rozvíjejí a posilují svoji motoriku, obratnost, postřeh, paměť, rychlost, tvořivost i představy. Po vystoupení bylo toto rozvíjení velmi nápadné. Plánovaný program dne byl odsunut a vše probíhalo ve znamení spontánních her s papíry, provázky, sáčky, míčky, prsty ...

Anna Holeyšovská

 

25. března 2008