Místa, kde stával hrad

Slunečné odpoledne přímo vybízelo k procházce. Děti se proto vydaly k rybníkům, aby v rámci ornitologického kroužku pozorovaly chování vodních ptáků a také prostředí, kde tito ptáci žijí.

Následovalo putování jednou z historických částí Buštěhradu. Názvy ulic Podhradí a Starý hrad napovídají, kudy vedly jejich kroky. Děti procházely uličkami kolem pozůstatků zdí starých paláců a studovaly tabulky s ověřenými historickými údaji. Nejen uličky byly plné zajímavostí. Dětem se při jejich bádání splnilo i jedno velké přání. Podívaly se totiž do tajemného a romantikou opředeného podzemí hradu.

V průběhu celé cesty plnily úkoly, dané vědomostními, sportovními i zábavnými soutěžemi. Při zpáteční cestě  pozdravily před Domovem s pečovatelskou službou, "své" babičky a dědečky. Zazpívaly jim dvě písničky a s příjemnými dojmy i zážitky se vracely zpět do školy.

 

Anna Holeyšovská

vedoucí vychovatelka

 

21. dubna 2015