Rozsvícení vánočního stromu v Buštěhradě

Přesně v 18:00 hodin začalo na malém náměstí v Buštěhradě tradiční setkání. Celou událost zahájila Ing. Arch. D. Javorčeková, starostka města. Za velké podpory dětí, které odpočítávaly vteřiny podobně, jako tomu je při očekávaném startu rakety, následovalo rozsvícení stromu,

Strom ozářil náměstí a soubor Duha, společně s dalšími dětmi ze školní družiny, se snažil potěšit všechny posluchače. Zazněly čertovské taškařice, vánoční koledy zpívané i recitované. Byla mezi nimi i jedna novoroční, mezi dětmi oblíbená, která jejich zpívání uzavřela. Hudební doprovod při ní zajistil stařičký hudební nástroj fanfrnoch, nazývaný také bukač. S ním vybaveni se vydávali v minulosti na koledu především chlapci a muži. 

 

Velmi děkuji všem rodičům za doprovod dětí na tuto akci a MěÚ za odměny pro zpěváčky.

 

Anna Holeyšovská

vedoucí vychovatelka

 

4. prosince 2014