Prosincová činnost kaktusářů

V tomto období se děti nejvíce zaměřují na prohlížení svých výpěstků. Kontrolují semenáčky, posuzují celkový vzhled rostlin, vyřazují nemocné nebo jinak poškozené jedince.

Plánují další výsevy, prohlížejí odborné publikace a vyhledávají si zajímavosti o kaktusech na internetu.

Od tohoto měsíce mají dalšího sponzora, kterým je pan Pavel Stříbrný z Prahy. Dětem poslal semena kaktusů. Květy dospělých rostlin můžete vidět na přiložených fotografiích.

Všem našim milým a hodným sponzorům /kterých je k dnešnímu dni šest/ děkujeme za dary i celoroční podporu při poznávání krás kaktusů a sukulentů. Přejeme hodně zdraví a spokojenosti v roce 2008.

Anna Holeyšovská


 

4. prosince 2007