Den matek

V předvečer svátku všech maminek přišly 9. května 2013 poblahopřát děti obyvatelkám a pracovnicím do Domu s pečovatelskou službou v Buštěhradě. 

Zahájení patřilo písničkám. Následovalo pozvání na výstavu kaktusů a sukulentů do Památníku Lidice, kde budou děti vystavovat společně s Klubem kaktusářů Kladno. Aby svým slovům dodaly patřičnou důležitost, přednesly báseň o kaktusech.

Další část byla ve znamení zábavy i poučení. Děti a ženy se daly do úporného klání. Dvě soupeřící družstva sestavovala o závod slova z písmen a obrázky ze slabik. Kavárničkou se rozléhalo hlasité povzbuzování, vzájemné domlouvání a počítání bodů. Poslední zábavná hra, která se jmenovala "kolíčkovaná", byla velice úsměvná a pomohla upravit konečný výsledek soutěží na 2:1.

Za své snažení obdržely děti výborné občerstvení. Před svým odchodem však nezapomněly poděkovat a předat maminkám i babičkám drobná přáníčka k jejich svátku.

"Druhou neděli v máji, všechny maminky svátek mají". Blahopřejeme."

Děkujeme paní ředitelce S. Šumné a všem zaměstnankyním za vlídné přijetí.

Anna Holeyšovská

vedoucí vychovatelka



 

9. května 2013