Rozloučení před Vánocemi - 19.12.2012

Krátce po sedmnácté hodině se uskutečnilo na chodbě v hlavní budově školy malé recitování dětí ze druhého oddělení školní družiny a to v rámci celoškolní besídky.

Veselé veršování doplnil zpěv žáků ze souboru Duha, kteří vystoupili s několika zpívanými koledami.

Tímto malým vystoupením se děti rozloučily s kalendářním rokem 2012. V pátek 21.12.2012 odejdou na vánoční prázdniny a ve škole se opět potkají se svými spolužáky 3.1.2013.

Vychovatelky školní družiny přejí všem dětem i jejich rodinám krásné svátky a hodně zdraví v roce 2013.

Anna Holeyšovská

vedoucí vychovatelka

 

19. prosince 2012