Uzavírání kaktusářské sezóny - výstava

Na konci vegetačního období kaktusů, uspořádaly děti z kaktusářského kroužku pro své spolužáky tradiční výstavu.

Ve vestibulu staré budovy školy umístily na několika stolech a lavicích výsledky svého pěstitelského snažení za uplynulý rok. Pichlavé sukulentní rostliny vzbudily zájem i zvědavost. 

V dopoledních hodinách shlédla výstavu během přestávek většina žáků. Kdo chtěl,  vyslechl si povídání o původu rostlin, jejich zvláštnostech, pěstování, významných nalezištích, různých způsobech ošetřování a zajímavostech. Děti měly možnost porovnat naše běžné rostliny s cizokrajnými. 

Cílem výstavy bylo umožnit dětem samostatně operovat s obecnými znalostmi, uvádět je do souvislostí, propojovat je do širších celků a vytvářet tak komplexnější pohled na přírodní jevy.

Docházelo především k posilování klíčové kompetence k učení. Získané informace žáci uplatní v různých předmětech, hlavně v prvouce, ale i při rozvíjení ušlechtilého zájmu, který je může provázet celý život.

Anna Holeyšovská

vedoucí vychovatelka

 

4. října 2012