Agentura "Veselá mysl" a Jarmark

Zahájení kulturního programu, který byl součástí Jarmarku, konaného dne 23.9.2012 v Buštěhradě mezi rybníky, patřilo dětem ze školní družiny. Soubor Duha, společně s letošními nadějnými prvňáčky přednesl krátkou ukázku ze svého repertoáru. 

Všechny tyto děti pojí zájem o hudbu a chuť ke společnému zpěvu. Na letošní první vystoupení  se velmi těšily. Sedmnáct z nich stálo vedle svých starších spolužáků na pódiu prvně. 

Cílem veřejného vystoupení bylo aktivně zapojit děti do kulturního dění ve městě, rozvíjet u nich schopnost spolupracovat a umožnit, aby se projevovaly jako svobodné a zodpovědné osobnosti.

Jejich snažení, spojené s hudbou se odrazilo v založení dětské agentury s názvem "Veselá mysl". Ta vyzvala všechny přítomné posluchače a diváky, aby si na závěr společně s dětmi zazpívali lidovou píseň "Ovčáci čtveráci". Díky této výzvě byl vytvořen ve 12,55 hod. rekord města Buštěhradu, ve kterém zpívalo nejvíce lidí na stejném místě stejnou píseň. Výsledek byl řádně zdokumentován a založen. K vidění je ve školní družině a děti pevně věří, že další veselé hudební rekordy budou následovat. 

Děkujeme organizátorům Jarmarku za milé odměny, které věnovali dětem.

Anna Holeyšovská

 

23. září 2012