Den úsměvů

Mít potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, to je jeden z cílů základního vzdělávání.

Ve snaze jej naplňovat, proběhl dne 20.9.2012 ve všech odděleních "Den úsměvů", který pro své starší spolužáky připravily děti z prvního oddělení. Jako poděkování za přátelství a kamarádství nakreslily malý obrázek rozesmátého obličeje.  Pak už následovala spontánní výprava do sousedních tříd. Bylo to zvláštní překvapení, při kterém docházelo k nečekaným a radostným reakcím na obou stranách, když zazněla věta: "Dávám ti malovaný úsměv pro radost".

Mnohé děti ani netušily, kolik mají obdivovatelů a příznivců mezi nejmenšími a současně i nejmladšími žáčky. Proto se nechtěly nechat zahanbit. Za několik minut přišly oplatit úsměv mladším. Bylo u toho opět mnoho radosti, poskakování a samozřejmě i povídání o tom, čím se překvapíme někdy příště.

Vytvářet přátelské klima mezi dětmi je základní podmínkou pro jakoukoliv společnou práci i zábavu. Rozvíjet sociální kompetence, při kterých dochází nejen k upevňování mezilidských vztahů, ale i k ocenění chování druhých je potřebné a pro zdravý vývoj našich dětí velmi důležité. Přejme jim proto, aby je po celý školní rok provázely pouze usměvavé dny.

Anna Holeyšovská

 

20. září 2012