120 let školy

Na ploty, které lemují chodník, vedoucí do budovy školy, připravily děti jednoduché obrázky. Zobrazily na nich své kamarády, maminky, ale také ilustrace ke slyšeným příběhům.

Malá výstava na plotě tak nejen vítala, ale i lákala zvané hosty, pamětníky, bývalé žáky, učitele i další veřejnost k prohlídce staré budovy i dalších prostor v nové budově a účasti na odpoledním programu, který probíhal 28.5.2011 odpoledne.

Anna Holeyšovská

vedoucí vychovatelka

 

29. května 2011