Návštěva

Jen chvilku po obědě se otevřely dveře a do prvního oddělení školní družiny vstoupila nečekaná a milá návštěva.

Na děti se přijeli podívat manželé Stříbrných z Prahy. Pan Ing. Pavel Stříbrný je dlouholetý sponzor kaktusářského kroužku. Dovezl dětem opět rostlinky k zasazení, ale především semena. Ta upoutala nejmladší děti. Hlavně proto, že je budou poprvé na nejbližším kroužku - 27.5.2011 - vysévat.

Setkání bylo krátké, děti se ovšem stihly pochlubit svými výsledky ve škole i mimo ni. Vyslechly si povídání o kaktusech, společně s hosty si zazpívaly dvě písničky a poděkovaly za dárky.

Anna Holeyšovská

vedoucí vychovatelka

 

24. května 2011