Vítání ptačího zpěvu 2011

Po loňské přestávce se děti opět sešly s profesionálními ornitology na cestě za ptačími hlasy. Dopolední vycházka vedla ze Švermova až do Záchranné stanice AVES v Brandýsku u Kladna.

Děti slyšely více jak dvacet zpěvných ptáků a některé z nich i viděly přímo při jejich zpěvu. Pozorovaly špačka, co krmil svá mláďata v dutině stromu, zahlédly holuba hřivnáče, dlouho sledovaly poštolku, která si hledala potravu nad polem.

Všechny opeřence pak měly možnost vidět v atlase ptáků a vyslechnout si k tomu i odborný výklad ornitologa, který se dětem věnoval po celou dobu pozorování.

Na trase bylo pro děti připraveno malé překvapení. U ornitologických sítí, určených k odchytu ptáků, na ně čekal kroužkovatel s párem sýkorek a všem nejen ukázal, jak se ptáci kroužkují, ale i vysvětlil význam této práce.

Při cestě nízkými remízky do záchranné stanice se procházelo územím, které před týdnem postihl požár. Také zde bylo malé zastavení a všichni si vyslechli vyprávění o této události, spojené  s konkrétním vyhledáním uhynulých živočichů. Hovořilo se o tom, kolik podobných druhů muselo zahynout, díky neopatrnosti nebo nekázni nezodpovědného člověka.

Závěr dopoledního putování za ptačím zpěvem patřil prohlídce AVESu, kde se všichni zastavili nejen u rybníčka s labutěmi, kachnami a kačery, ale také u voliér s ptáky, kteří se pro svůj handicap již nemohou vrátit do volné přírody.

Děkuji všem rodičům za skvělou spolupráci při organizování této akce, především pak panu Duškovi a Kuthanovi, kteří pomohli zajistit přepravu dětí a celé dopoledne nás v terénu doprovázeli.

Anna Holeyšovská

vedoucí vychovatelka

 

1. května 2011