O Zemi

Velikonoční prázdniny začínají a na jejich počátku, přesně 22. dubna, stojí Den Země.  Děti chodily každoročně v tento den k potůčku a snažily se uklidit část pozemku v jeho bezprostředním okolí.

V letošním roce se rozhodly pro změnu. Od pondělí si vyprávěly o naší planetě. O všem živém co na ní bydlí, roste a sídlí. O tom, jak je silná, protože unese nejen všechna zvířata, ale i kopce, řeky, lesy, domy, stromy  a spoustu dalších, nejmenovaných věcí, včetně nás, lidí. Je pohostinná, krásná, ale člověk se k ní mnohdy nechová šetrně. Takto se odvíjela mnohá další vyprávění v první polovině týdne. 

Děti své myšlenky přenesly na papír i asfaltový povrch silnice v areálu školy. Popřály Zemi vše nejlepší, a pak ji pěkně pohladily např. za to, že nás všechny statečně nosí.

Anna Holeyšovská

vedoucí vychovatelka

 

20. dubna 2011