Lidické děti mezi dětmi

Dnes odpoledne, ve chvíli, kdy sluníčko zvědavě nahlíželo do školní herny, vstoupili mezi žáky ze všech oddělení vzácní hosté, přeživší lidické děti, paní Marie Šupíková a pan Pavel Horešovský.

Jejich návštěva byla spojena s velice citlivým a poutavým vyprávěním o vlastním a v mnohém neradostném, dramatickém dětství.

Paní Šupíková vyprávěla svůj příběh desetileté školačky, která se najednou,  během krátké doby ocitla bez rodičů a příbuzných v cizím prostředí v Polsku a později v Německu.

Smutné bylo vzpomínání pana Horešovského, který znal do svých tří let pouze osoby sestřiček a lékařů v bílých pláštích a odmítal jít po válce ke své mamince, protože ji neznal. 

Děti měly ke svým hostům spoustu dotazů, jejich otázky přímo pršely a plánovaná půlhodinová beseda se protáhla na hodinovou.

"Milé děti, žijete v míru, jste zdravé, máte milující rodiče a netrpíte nouzí. Važte si všeho, co máte."

Těmito srozumitelnými slovy zakončila paní Marie Šupíková dnešní povídání s dětmi.

Děkujeme oběma hostům za jejich vyprávění.

AnnaHoleyšovská

vedoucí vychovatelka

 

23. března 2011