Pohádky

Pohádky jsou součástí života dětí stejně tak, jako hry. V druhém oddělení družiny proběhl týden, kdy jsme se každý den zaměřili na jednu z nich a pracovali s ní.

Děti s napětím očekávaly, jaká pohádka byla na daný den vybrána. Vždy vše začínalo tím, že se usadily do kruhu a pohádku převyprávěly svými vlastními slovy. Byla to příjemná chvíle, děti si radily, když někdo zapomněl příběh a společně se dopracovaly ke šťastnému konci.

Na pohádku navazovaly zábavné a didaktické úkoly, za které děti dostávaly body. Objevily se i otázky morální výchovy, např. "Co udělal Budulínek špatně a jak byste se zachovaly vy?" Některé úkoly byly v podobě výtvarné činnosti, např. kresba a malba ježibaby, která je vystavena v druhém oddělení družiny.

Poslední den Pohádkového týdne jsme strávili jeho hodnocením. Každé dítě, které se účastnilo akce, dostalo na památku omalovánky a barevná pera.

Nicola Plešáková

vychovatelka

 

17. února 2011