Zpívání u rybníků

Děti ze všech oddělení družiny zahájily dnešní vystoupení žáků školy na "Jarmarku mezi rybníky" za klavírního doprovodu vychovatelky Nicol Plešákové. (16.12.2010)

Zazněly české koledy zpívané, recitované, klasické i novodobé, mírně žertovné. Děti se na pódiu a před mikrofony vůbec neostýchaly, a tak se jejich hlásky nesly v mrazivém podvečeru celým údolím.

Navodily předvánoční atmosféru, připomněly, že advent je v plném proudu a ony budou téměř za týden rozbalovat dárky pod vánočním stromečkem. Možná, že tam někteří najdou jeden dárek navíc za dnešní snažení, rozdané potěšení a radost.

Anna Holeyšovská

vedoucí vychovatelka

 

16. prosince 2010