Ředitel Památníku Lidice mezi dětmi

Vestibul staré budovy školy je němý svědek každodenního pulsujícího života, dětských radostí, veselého pokřikování, zajímavých školních událostí, výstav i neobvyklých setkání a návštěv.

Jedna taková, v historii školní družiny jedinečná a první, se uskutečnila 3.12.2010 odpoledne. Přesně ve 13,30 hod., přišel mezi děti ředitel Památníku Lidice JUDr. Milouš Červencl, společně se svojí asistentkou, paní Renatou Hanzlíkovou. Předal vychovatelkám a dětem dar za spolupráci v uplynulém období, který jim zkvalitní práci ve volném čase a pomůže při vystoupeních na veřejnosti.

Snad právě proto spadla z natěšených, zvědavých i nedočkavých dětí počáteční tréma. Chtěly slyšet odpovědi na spoustu otázek, vztahujících se k historii Lidic, ale především k odcizené soše, jejíž zmizení všechny hodně trápí. Dočkaly se jich v neformální besedě, která trvala téměř celou vyučovací hodinu. Dotazy dětí ve věku od sedmi do deseti let, kladené bez jakýchkoliv zábran byly upřímné, dětské, ale některé až příliš dospěle vážné. Pan ředitel zodpověděl všechny v rychlém sledu a nevynechal ani jeden osobní, který zněl: "Jste smutný?"

Vychovatelky školní družiny děkují řediteli Památníku Lidice JUDr. Milouši Červenclovi za dnešní odpoledne, které v příjemné atmosféře přineslo všem žákům kromě hodnotného daru také hodně nových, kvalitních informací a rozvinulo školní vědomosti i osobní poznání.

Anna Holeyšovská

vedoucí vychovatelka

 

3. prosince 2010